{/exp:nsm_better_meta:template}
Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Den Hâneker: Samen sterk voor de streek!

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden.

Je vindt Den Hâneker in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Gezamenlijk zorgen wij voor promotie van de streek en zetten wij ons in voor het leefbaar houden van het platteland!

Nieuw project MijnDakJouwDak

MDJD logoHet project MijnDakJouwDak is en door Europa gesubsidieerd project. Op het dak van het Streekcentrum Ooievaarsdorp "Het Liesvelt" worden zonnepanelen gelegd, Eigenaar van deze zonnepanelen is den Hâneker. Het doel is bij te dragen aan bewustwording. Energiebesparing, demonstratie van en voorlichting over het opwekken van duurzame energie zijn nadrukkelijk onderdeel van deze bewustwording. Het plaatsen van de zonnepanelen, oprichting van een coöperatie en de uitbouw van het voorlichtingscentrum zijn onderdelen van het project. In samenwerking tussen overheden, agrariërs en burgers wil den Hâneker duurzame energie maken tot economische drager van het platteland. Een informatieve website communiceert de vorderingen van het project.

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling:
Europa investeert in zijn platteland. 


Meer over het project MijnDakJouwDak >

 Even opladen

 

Fiets- en wandelroutes langs groene oplaadpunten in de Alblasserwaard - Vijfheerenlanden. Het gebruik van de oplaadpunten is gratis. Bij elke paal vindt men ook een folderkast.


Project sponsors:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.