{/exp:nsm_better_meta:template}
Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Den Hâneker: Samen sterk voor de streek!

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden.

Een Hâneker is een mannetjes grutto

Je vindt Den Hâneker in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Gezamenlijk zorgen wij voor promotie van de streek en zetten wij ons in voor het leefbaar houden van het platteland!


 

   NL73 Rabo 0358 4435 20  

 Natuur op je erf

 

Het project Natuur op je erf van den Hâneker loopt door. Alle bewoners met een erf in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden kunnen er aan meedoen.


Project sponsors:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.

Erfvogel project

 

Adopteer een erfvogel. Doormiddel van dit project kunnen mensen uit de streek nestkasten, fruitbomen e.d. bij agrariërs/erfbezitters adopteren.


Project sponsors:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.