{/exp:nsm_better_meta:template}
Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Den Hâneker: Samen sterk voor de streek!

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden.

Een Hâneker is een mannetjes grutto

Je vindt Den Hâneker in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Gezamenlijk zorgen wij voor promotie van de streek en zetten wij ons in voor het leefbaar houden van het platteland!


 


Den Hâneker gaat voor Natuur op je erf.
Uit onderzoek  wordt steeds duidelijker hoe belangrijk een groen erf is voor de biodiversiteit aan planten en dieren. En het maakt de streek aantrekkelijk. Nu het voorjaar er aan komt vraagt den Hâneker de medewerking van alle bewoners met een erf in de Alblasserwaard en de Vijfheerenlanden aan het project Natuur op je erf.  Lees verder 

   NL73 Rabo 0358 4435 20  

 Erfvogel project

 

Vorig kalenderjaar is er door Den Hâneker onderzoek naar erfvogels gedaan.


Project sponsors:

Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland.