{/exp:nsm_better_meta:template}
Natuur- en landschapsvereniging Alblasserwaard & Vijfheerenlanden

Den Hâneker: Samen sterk voor de streek!

Den Hâneker is een vereniging voor natuur- en landschapsbeheer van boeren en burgers die zich inzet om de Alblasserwaard / Vijfheerenlanden zodanig te beheren en te ontwikkelen dat het zijn aantrekkelijkheid behoudt, nu en in de toekomst.

Den Hâneker wil bereiken dat we samen kunnen wonen, werken en recreëren, met respect voor elkaars (duurzame) belangen. Dit gebied toont een Hollands landschap van weiden, waterlopen en de bijhorende flora en fauna. Wij willen hier samen zorg voor dragen en bedrijven, burgers en organisaties met elkaar verbinden.

Een Hâneker is een mannetjes grutto

Je vindt Den Hâneker in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden.  Gezamenlijk zorgen wij voor promotie van de streek en zetten wij ons in voor het leefbaar houden van het platteland!


 

Enthousiaste mensen gezocht !!

Den Hâneker: al 20 jaar een vereniging voor agrarisch natuur en landschapsbeheer.
De vereniging staat voor een reeks prachtige uitdagingen. Ons jubileum is achter de rug. Verder staan er een aantal mooie projecten en activiteiten op stapel. Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers, doeners en/of bestuurders, die dit samen met ons tot een succes willen maken. 
Vragen en/of reacties: info@denhaneker.nl.

klik hier voor meer info

   NL73 Rabo 0358 4435 20